Dane rejestrowe Spółki

St. Paul’s Developments Polska - SPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Łodzi

ul. Fabryczna 17

90-344 Łódź

NIP 7282565141

REGON 100027792

 

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290477.

 

Jedynym komplementariuszem reprezentującym Spółkę jest SPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270613.

 

 

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego: 3 083 625,00 zł.

Liczba wyemitowanych akcji: 3 083 625.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 3 083 625,00 zł.

Jedyny akcjonariusz: SPD Holdings Limited.

 

 

Dematerializacja akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, St. Paul’s Developments Polska - SPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17, 90-344 Łódź, KRS 0000290477 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać klikając tutaj lub pisząc na adres biuro@st-pauls.com.pl.

 

Kolejne wezwania do złożenia akcji w spółce znajdą Państwo w Ogłoszeniach i informacjach dla akcjonariuszy.

 

 

Rejestr akcjonariuszy

W dniu 24 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie St. Paul’s Developments Polska - SPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. uchwałą nr 7 wybrało Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, REGON 140871261, NIP1070006735, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274307, jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.

 

Zobacz Uchwałę nr 7 ZWZ z 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki.

 

 

Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy

27.01.2021 - Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
pobierz PDF

04.01.2021 - Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
pobierz PDF

08.12.2020 - Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
pobierz PDF

23.10.2020 - Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
pobierz PDF

30.09.2020 - Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
pobierz PDF

ZamknijNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji