Komunikat o plikach cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki tym plikom możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Możecie Państwo zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, co sprawi, że nie będą zbierane żadne informacje.

 

 

Polityka prywatności

1. Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest St. Paul’s Developments Polska – SPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17, 90-344 Łódź, zwana dalej „Administratorem”, z którym można się kontaktować:

  • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • przez e-mail: biuro@st-pauls.com.pl,
  • przez formularz kontaktowy na stronie https://www.st-pauls.pl/pl/kontakt/,
  • telefonicznie: +48 42 290 80 00.

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, w celach marketingowych oraz w celu wykonania umowy.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie odbywać się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, jeśli wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, np. w związku z realizacją ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Realizowane interesy administratora
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych we własnym imieniu oraz realizacja ewentualnych roszczeń, jakie Administrator może podnosić wobec osób trzecich i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

 

5. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w szczególności upoważnionym pracownikom Administratora. Dane będą też przekazywane podmiotom, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • dostawcy usług IT,
  • agencje marketingowe.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i tylko zgodnie z wytycznymi Administratora.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

W odniesieniu do działań marketingowych Administrator będzie przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od Administratora treści marketingowych określonym kanałem komunikacji bądź do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z  obsługą Państwa zapytania Administrator będzie przechowywał przez czas niezbędny do udzielenia Państwu wyczerpującej odpowiedzi bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

Będziemy również przechowywać Państwa dane, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Gdy tylko Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne, zostaną usunięte lub zanonimizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

 

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem lub gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.


Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie Administratorowi wiadomości na adres: biuro@st-pauls.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź.


Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/.

 

9. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zapytania z formularza kontaktowego bądź zawarcia z Administratorem umowy.

 

10. Profilowanie
Administrator nie profiluje Państwa danych osobowych.
Administrator nie zamierza używać Państwa danych osobowych do procesów wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak też nie zamierza przetwarzać Państwa danych osobowych automatycznie w celu ustalenia i oceny niektórych czynników osobowych, w tym w szczególności w celu analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, Państwa sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności lub zachowania.

 

11. Zmiany Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z niniejszej Polityki Prywatności w terminie i w zakresie będącym przedmiotem swobodnego uznania Administratora, w szczególności w przypadku powstania nowych praw i obowiązków. Zmiany zostaną zakomunikowane zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

ZamknijNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji